Privacybeleid

Gegevens die ik verzamel.

Om je bestelling uit te kunnen voeren, moet je bepaalde gegevens aan mij verstrekken, zoals je naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de gegevens van het product dat je hebt besteld. Als je rechtstreeks contact met mij opneemt (bijvoorbeeld wanneer je een bestelling op maat plaatst) kun je er ook voor kiezen om mij aanvullende persoonlijke informatie te geven.

Waarom ik jouw gegevens nodig heb en hoe ik ze gebruik.

Ik vertrouw op een aantal rechtsgronden om jouw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

  • waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik jouw gegevens gebruik om je bestelling uit te voeren, geschillen te beslechten of klantenservice te bieden;
  • wanneer je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, die je op elk moment kunt intrekken.
  • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een gerechtelijke procedure, zoals het bijhouden van gegevens over je aankopen indien de belastingwetgeving dit vereist; en
  • voor zover nodig voor het behartigen van mijn legitieme belangen, als die legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door jouw rechten of belangen, zoals de levering en verbetering van mijn diensten. Ik gebruik jouw gegevens om de door jou gevraagde diensten te leveren en in mijn legitieme belang bij het verbeteren van mijn diensten.


Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn bedrijf. Ik deel jouw persoonlijke gegevens alleen om zeer beperkte redenen en zeer specifieke situaties, en wel als volgt:

Dienstverleners

Ik schakel bepaalde vertrouwde derde partijen in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn winkel te leveren, zoals bezorgers. Ik zal jouw persoonlijke gegevens met deze derden delen, maar alleen voor zover nodig om deze diensten te verlenen.

Zakelijke overdrachten.

Als ik mijn bedrijf verkoop of een fusie aanga, kan ik je gegevens openbaar maken als onderdeel van die transactie, maar alleen voor zover toegestaan ​​door de wet.

Naleving van wetten. Ik kan jouw informatie verzamelen, gebruiken, opslaan en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op een juridisch proces of overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en afhandelen van fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen; of (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Dataretentie

Ik bewaar jouw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om je mijn diensten te verlenen en zoals beschreven in mijn privacybeleid. Het kan echter ook nodig zijn dat ik deze informatie bewaar om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, geschillen op te lossen en mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik je gegevens 4 jaar.

Overdracht van persoonsgegevens naar buiten de EU

Ik kan je gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Als gevolg hiervan kan ik jouw persoonlijke gegevens overdragen aan een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidshandhavingswetten dan de jouwe. Als ik je gegevens buiten de EU moet overdragen, vertrouw ik op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud is gecertificeerd door Privacy Shield.

Jouw rechten

Als je in bepaalde gebieden woont, waaronder de EU, heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen zijn, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde beperkte gevallen. Ik beschrijf deze rechten hieronder:

  • Toegang. Mogelijk heb je recht op toegang tot en ontvangt je een kopie van de persoonlijke informatie die ik van jou bezit. Je kunt contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.
  • Wijzigen, beperken, verwijderen. Je hebt mogelijk ook het recht om je persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik ervan te beperken of te verwijderen. Als er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden (zoals wanneer ik om wettelijke redenen gegevens moet bewaren), zal ik jouw persoonsgegevens meestal op verzoek verwijderen.
  • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen (1) mijn verwerking van sommige van uw gegevens op basis van mijn legitieme belangen en (2) het ontvangen van marketingberichten na jouw expliciete toestemming om deze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik jouw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om die informatie te blijven gebruiken of als dit om juridische redenen noodzakelijk is.
  • Klachten. Als je in de EU woont en je bezorgdheid wilt uiten over mijn gebruik van je gegevens (en zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten die je mogelijk hebt), heb je het recht om dit te doen bij je lokale gegevensbeschermingsautoriteit.


Hoe je contact met mij kunt opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, Jenske Visser, de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen kun je contact met mij opnemen via info@jenske.nl

Winkelwagen